Політика ТОВ «Юджин ЛТД» з якості

Наша мета:

Покращити економічне положення підприємства за рахунок виробництва і реалізації якісної, конкурентоспроможної продукції, яка виготовлена із пластмас у встановлені терміни, заданих об’ємах, з забезпеченням найвищого рівня задоволеності зовнішніх і внутрішніх споживачів.

Наші методи:

 • Необхідна якість найкраще досягається шляхом запобігання виникнення проблем, а не після появи проблем.
 • Зменшення затрат виробництва за рахунок зниження рівня дефектності продукції, що випускається, аналізу техніко-економічних показників, використання попереджувальних та корегуючих заходів.
 • Проведення маркетингових досліджень постачальників, споживачів, конкурентів.
 • Використання науково-технічних новацій, орієнтація на впровадження новітніх технологій.
 • Збереження відмінної якості вимагає постійного вдосконалення процесів. Це означає, що якою б хорошою не була в даний час наша діяльність, вона може стати ще кращою.
 • Кожен працівник підприємства розуміє, що наша продукція повинна задовольняти споживача більше, ніж аналогічна продукція конкурентів.
 • Систематичне і безперервне навчання керівників, спеціалістів і працівників, занятих на виробництві.
 • Вдосконалення методів управління якістю продукції, що випускається.
 • Обов’язкове вдосконалення і виконання у повному обсязі всіма співробітниками вимог СМК (системи менеджменту якості), нормативної документації, регламентів підприємства, розроблених у відповідності з ISO/TS 16949:2009.

Наші принципи:

 • Ми не йдемо на компроміс с етикою заради прибутку.
 • Принципи життєдіяльності підприємства – найвищий критерій для керівника.
 • Споживачі – найважливіші фігури в нашій справі. Не вони залежать від нас, а ми залежимо від них.
 • Постачальники сировини і послуг – наші партнери. Ми повинні залучати їх до нашої справи, будувати і розвивати з ними довірчі стосунки.
 • Ми будемо точно в строк поставляти своїм замовникам конкурентоздатні, бездефектні вироби і послуги, які відповідають їх вимогам, або перевершують їх.
 • Кожен працівник несе відповідальність за якість своєї праці, сумлінно виконує свою роботу.
 • Проблеми підвищення якості продукції відносяться до всіх підрозділів підприємства.
 • Кожен працівник, виконуючи свою роботу на стадії виробничого процесу, розглядає працівника на подальшій операції, як свого споживача.
 • Гарантія якості – висока культура виробництва на кожному робочому місці.